Bhore Shuni Tomar Banshi Taito Ami

Bhore shuni tomar banshi
Taito ami pran gabhire
Nitya ami hasi
Sanjhe dekhi tomar hasi
Taito ami ek nimeshe
Maner timir nashi