Shamai Hayechi Jete Habe Chale Basana

Shamai hayechi jete habe chale
Basana bandhu bidai
Paramananda sati halo aj
Nai mor moha kulai