Tomar Mato Hasi Hese Tomar Mato

Tomar mato hasi hese
Tomar mato bhalobese
Sabar prane karbo ami joy
Dekhbo ami joy
Dekhbo dhara nutan abhyudoy