Tumi Amai Khama Karo Ami Amai

Tumi amai khama karo
Ami amai karina
Tumi amai baso bhalo
Ami amai basina
Tumi amai chaho prabhu
Ami amai chahina