7. Banshi amar bajai

Banshi amar bajai
Hasi tomar sajai
Tomar kripa lagi
Param pitar charam mita
Amai karo kebal tomar
Charan anuragi