Andhar Janani Nemeche Hiyai Alor

Andhar janani nemeche hiyai alor sharani nahi heri
Charidike aj dhangsa nritya shaman ashani bheri