15. Andhar janani nemeche hiyai

Andhar janani nemeche hiyai
Alor sharani nahi heri
Charidikhe aj dhangsa nritya
Shaman ashani bheri