Jahar Lagiya Tomare Bhulechi Tomare

Jahar lagiya tomare bhulechi tomare henechi
Se je aj sathe nai andhar bandhu dure bahu dure
Ami ekha aj eso prabhu dao tai