44. Khelbo ami gopane

Khelbo ami gopane
Jibane ar marane
Bastabe ar swapane
Tomar kamal charane