Jiban Bhore Tomai Chai Maran Sanjhe

Jiban bhore tomai chai
Maran sanjhe tomai pai
Asha nadi niye elo
Purnata sagare
Hasir plaban nilo aji
Amai baran kare