Nitya Sathi Shanti Mukti Chhila Jani Amar

Nitya sathi shanti mukti chhila jani amar
Khelte elam tomar mato sathe andhakar
Bhulegechi swarup amar charidike britha hahakar