Jakhan Habe Swarga Rajya Pratishtha Ei

Jakhan habe swarga rajya
Pratishtha ei bhabe
Shanti sukhe dibyanande
Thakbe takhan sabe