Dharar Buke Esechhilam Eka

Dharar buke esechhilam eka
Hayechhi bahu tomar peye dekha
Tumi amar jiban sathi
Tumi amar maran bhati
Ami tomar mukta shishu
Merir kole jeman Jishu