Swapna Darshi Haye Tumi Param Pitar

Swapna darshi haye tumi param pitar
Karo nitya sneha adhikar
Prem bhara hriday hate param pitar
Pabe shanti jyoti parabar