Ami Asahai Chira Asahai Ei Kotha Bhebe

Ami asahai chira ei kotha bhebe mari
Jagiya uthite chahigo janani tomar charan smari

Translation

Helpless, always helpless...