Maner Basana Praner Jatana Hiyare

Maner basana praner jatana hiyare kareche durbal
Taito hiyai nahi phute kabhu parame pujite shatadal