Tomare Pujite Tomare Khunjite Tomare

Tomare pujite tomare khunjite
Tomare tushite chahi
Nijere dhuliya nijere daniya
Taba jaya giti gahi