Tomare Pujite Tomare Khunjite Tomare

Tomare pujite tomare khunjite
Tomare tushite prabhu
Esechi hethai dharanir kole
Nahi jena bhuli kabhu