He Param Pita Karogo Amare Tomar Kripar

He param pita karogo amare
Tomar kripar bhikhari
Hiyar gahane bajao ajike
Rupantarer banshari