Jader Katha Bhebe Mari Tara Ki Hai Amar

Jader katha bhebe mari tara ki hai amar katha
Kabhu prabhu bhabe
Tara ki hai amar sathe hese hese neche neche
Tomar kache jabe