Bela Jai.. Hiya Mor Priyatame Nahi Chai

Bela jai bela jai bela jai
Hiya mor prayatame
Nahi chai kotha raje
Akutir shikha hai