Dekhte Tomar Premer Ankhi

Dekhte tomar premer ankhi
Dibas nishi base thaki
Pete tomar madhu hasi
Hiya diye bhalobasi
Dite tomai mor amire
Bhengechi aj sab phankire