Ai Ai Ai Paran Amar Ajike Sabare Chai

Ai ai ai
Paran amar ajike sabare chai
Ai ai ai
Hasibo nachibo mukti-alo bhelai
Ai ai ai
Premananda madhumayi mohanai