Ta Je Tomar Dan

Ta je tomar dan
Saibo apaman
Tomar barabhoy
Chaibo premamoy
Tumi amar ankhi
Chup habe sab phanki