Ebar Amar Pala

Ebar amar pala
Tomar ganthe parabo amar
Kritagyatar mala
Ebar amar pala
Karbo amar kalush manas
Puta madhur ala
Ebar amar pala
Tomar paye rakhbo amar
Samarpaner dala