Kuri Bachhar Kuri Bachhar Americar Sneha

Kuri bachhar kuri bachhar americar sneha adar
Bishal hiyar khayati samman priti akatar
Tyag aphuran kritagyata mor parichoy
Joy joy joy americar joy