Each Time I Lose a Pound

Each time I lose a pound,
I fly a mile higher.
Each time I fly a mile higher,
Nearer than the nearest,
God the Smiler.