13. Hriday kande

Hriday kande praner dukhe
Man kananer majhe
Paran hase hase kebal
Kandena hai laje
Dukhir lagi sukhi hiyar
Ashru jhare jadi
Sukhir hiyai purnata je
Raibe nirabadhi