41. Milbena bhai milbena

Milbena bhai milbena
Akash kusum kalpana tor
Phul haye ar phutbena
Phutbena phutbena phutbena
Nai milila nai phalila
Nai purila asha
Praner bhalobasa
Keman kare janai jake take
Nahoi amai dake tara dake