Aro Byatha Keman Kare (2)

Aro byatha keman kare sahi balo mago
Tumi jadi hiya majhe kabu nahi jago
Jani amar dukher nishar habe abasan
Twara eso mago tomai dake chapal pran