61. Aro byatha

Aro byatha keman kare
Sahi balo mago
Tumi jadi hiya majhe
Kabu nahi jago
Jani amar dukher nishar
Habe abasan
Twara eso mago tomai
Dake chapal pran