Ushar Srishti Tushar Brishti

Ushar srishti tushar brishti
Bhanur pushti kanur tushti
Oi je heri oi je heri
Shuni shuni bijoy bheri