Hasi Nahi Jachi Jachi Shudhu Priya

Hasi nahi jachi jachi shudhu priya
Hriday gahane santana
Bastab prane rakhiyo amare
Nahi diyo kabhu kalpana