Urdhe Chhila Sakal Kichhu

Urdhe chhila sakal kichhu
Hethai ami niswa
Gyan jadi pai phire pabo
Mor puratan bishwa
Agyanata dhruva nahe
Gyani amar chaowa
Tomar kachhe rakho mago
Amar sakal paowa