Kena Bhase Mor E Khina Parane

Kena bhase mor e khina parane
Akash kusum kalpana
Jadi nahi chao gabhir akuti
Karite tomar archana
Hriday gabhire shanti na pai
Ashanta ami durbal
Rangin swapan ogo priyatam
Karibe ki more ujjwal