Sukha Dukher Katoi Katha

Sukha dukher katoi katha
Bahan kari buke
Nitya chali nanan dike
Apan mana sukhe
Amar pane chahiya thake
Raja bhikhari sab
Buke amar lukiye thake
Bibidha kalarab
Keha kandichhe amai peye
Keha hasichhe sukhe
Keha amare chhuriya phele
Keha rakichhe buke
Mayer sneha bahan kari
Sukher bani ani
Nitya bahi sukha dukher
Birat bojha khani
Raj adesh bahan kari
Boner priti makha
Lipika ani bhayer kache
Katoi anka banka
Parite jadi naiba pare
Jatna kare rakhe
Ektu kichhu likhiye dei
Dada pherat dake
Baba pathan khokar kachhe
Jatna kare dithi
Khokan hase amar pare
Rakhiye tar dithi
Chotra bate amar nam
Tomra balo kham
Kintu jeno desh bideshe
Ghuri abiram
Uro jahaje chhariya ami
Khabar jai niye
Amar rin shodhbe balo
Kato mulya diye