Tomar Apriya Jaha Charan Aghate

Tomar apriya jaha charan aghate
Dur karo sei sab shubha e prabhate
Prasphuta kamal sama tomar charane
Ashroy laibo ami praphulla anane
Santaner bhakti nati kariya grahan
Tomar kamal pade dio ma sharan
Pran mor tule dao asim akashe
Mile jai jena ami unmukta batase