Gan Geye Jai Dibanishi

Gan geye jai dibanishi
Dashadishi
Jahar lagi tahar dekha
Charan rekha
Amai kabe karbe pradhan
Udar mahan
Ami keman kare pabo
Kothai jabo
Ar katokal raibo dure
Hriday pure
Dhire dhire eso mago
Aji jago