Nahi Heri Unnati

Nahi heri unnati
Charidike abanati
Dibaser majhe nehari nishar kalo
Prane mor mago alor bahni jwalo
Ratul charane thai
Ebar janani chai
Dekha dao mago samasya karo dur
E prane jagao madhu ananda sur