Satya Mor Dak Diyechhe

Satya mor dak diyechhe mithya deshe ese
Chalechhi ami sakashe tar madhur hasi hese
Satya kahe samoi hale sabare ami daki
Bishal mor pran gabhire sabare bendhi rakhi