Ekti Katha Balar Lagi

Ekti katha balar lagi tomar kachhe jai
Bhaye lage tomar pane kabhu nahi chai
Ami ki ma tomai chahi na ki tumi chao
Hriday bane mukti giti kahar tumi gao