Amar Priya Tumi Prabhu

Amar priya tumi prabhu sabar priya tumi
Tabu kena tomar paye nahi mora chumi
Mukhe tomai prabhu daki prane bhabi ari
Ghor bipade bhaye mari taito tomai smari
Jano moder praner garal khama tabu karo
Andhar pathe mrittyu ele dharo more dharo
Gabhir snehe dharo moder hriday tari khani
Abodh mora tumi je ke kabhu nahi jani