Nil Akasher Alor Tari

Nil akasher alor tari hridaye mor bhase
Kusum kalir mauna bhasha byatha amar nashe
Amai jara dake mago ami tader daki
Moder majhe tomai jena nitya mago rakhi