Nil Baridhir Atal Tale

Nil baridhir atal tale
Hariye jabo lilar chhale
Keu pabena dekha amar
Shudhu ma tor madhur hasi
Jagabe mor bishal hiya
Khudra praner timir nashi