Jibaner Sheshe Maraner Deshe

Jibaner sheshe maraner deshe nutan jiban phute
Taito sabai paramanande prabhur charane lute