Khama Karo More Khama Karo More

Khama karo more khama karo more khama karo chiratare
Sarati jiban katabo amar tomar charan dhare