Swarup Janite Esechi E Bhabe Na Janile Nija

Swarup janite esechi e bhabe na janile nija rup
Hatashai bhara bhagna parane rahibo satata chup
Durbal prane nahi raje kabhu ananda bichi mala
Dekha dao more ogo aparup hriday kariya ala