Mukti Shudhu Amar Lagi Chahina Ami Kabhu

Mukti shudhu amar lagi chahina ami kabhu
Prati jiber mukti lagi kande e pran prabhu
Sabare jadi dite na chaha ashesh taba dan
Keman kare tripti habe jatil mama man