Ar Noi He Janani Ar Noi Ebar Shanti Jachi

Ar noi he janani ar noi ebar shanti jachi
Tomar hriday kusum kanane anande jena nachi
Ami je cheyechi dharanir byetha aparer truti nai
E jiban maru pabe ki go hai tomar charane thai