Shashwata Ogo Chira Bhashwar Pran Kananer

Shashwata ogo chira bhashwar pran kananer phul
Barek herile manase tomai rahibena kona bhul
Gabhir nishar supti bakke hariye phelechi dibya rup
Dekha dao more ogo pran phul shanta hridaye rayechi chup