Tumi Acho Sathe Karunamoyi

Tumi acho sathe karunamoyi
Nirbhar kare karunar pare
Hate chai ami sarbajoyi
Tumi acho sathe karunamoyi