Karo Adhikar Pran Man Deha Sakal Basona

Karo adhikar pran man deha
Sakal basona kamana
Kariya grahan tuchchha arghya
Sarthak karo sadhana